Τα Ανοιχτά Προγράμματα της ICAP Training Solutions απευθύνονται κατά κανόνα σε μεμονωμένους επαγγελματίες ή εκπροσώπους κάποιας εταιρείας. Ως εκ τούτου προσφέρουν τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους και να ανταλλάξουν απόψεις και εμπειρίες με στελέχη άλλων οργανισμών.

 

d

SPIN® Selling Skills
το πρόγραμμα περιλαμβάνει και e-learning

Eίναι ένα από τα πιο γνωστά προγράμματα ανάπτυξης δεξιοτήτων πώλησης παγκοσμίως, ιδανικό για B2B πωλήσεις.
Το πρόγραμμα βοηθά τα στελέχη των πωλήσεων να αναδείξουν το συμβουλευτικό τους ρόλο και τα καθιστά ικανά, να συνδημιουργήσουν αξία με τον πελάτη, διερευνώντας ενδελεχώς τις ανάγκες του. Ως αποτέλεσμα πείθουν τον πελάτη, προβάλλοντας τα κατάλληλα οφέλη γι' αυτόν.

  • 21 - 22/02 Αθήνα
  • 25 - 26/02 Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα....

im1

Coaching Skills for “Leaders”
Το πρόγραμμα βασίζεται στην πολυετή έρευνα της Huthwaite International για τις προϋποθέσεις του αποτελεσματικού coaching.
Βοηθά τους managers να καταλάβουν τις λογικές απαιτήσεις που τους θέτει το αποδοτικό coaching και πώς θα αναπτύξουν τις δεξιότητες που απαιτούνται για να επιτύχουν σε αυτό.
Eστιάζει στην καλλιέργεια παραγωγικών συμπεριφορών, που συμβάλλουν στην αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη
ανάπτυξη και παρακίνηση των
ανθρώπων τους.

  • 28 - 29/01 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα....

im2

Οδηγός για Αποτελεσματική Διαχείριση Πιστώσεων
Το πρόγραμμα στοχεύει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων για την αξιολόγηση του πιστωτικού κινδύνου του πελάτη, παρέχοντας έναν πρακτικό και άμεσα εφαρμόσιμο οδηγό κατάταξης του πελάτη σε βαθμίδες πιστωτικού κινδύνου.
Ως εκ τούτου, οι συμμετέχοντες είναι σε θέση να καθορίσουν κατάλληλα πιστωτικά όρια.
Μεταξύ άλλων, εκπαιδεύονται σε όλα τα διαθέσιμα εργαλεία για τη μείωση της έκθεσης στον πιστωτικό κίνδυνο και μαθαίνουν να αναγνωρίζουν έγκαιρα τον κίνδυνο επισφάλειας, μέσα από ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά, που βασίζονται σε μελέτες περιπτώσεων πτωχευμένων ελληνικών επιχειρήσεων και παραδείγματα.

  • 21-22/02 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα....

im3

Όλα τα προγράμματα προσφέρονται επίσης και ως ενδοεπιχειρησιακά για μεγαλύτερες ομάδες συμμετεχόντων, όπου υπάρχει η δυνατότητα παραμετροποίησής τους, σύμφωνα με τις ανάγκες του εκάστοτε οργανισμού.

f f

q

Complex
Negotiation Skills

το πρόγραμμα περιλαμβάνει και e-learning

Το πρόγραμμα βασίζεται στην έρευνα της Huthwaite για τις εμπορικές διαπραγματεύσεις και μας δείχνει πώς ένα μελετημένο Μοντέλο Επιτυχίας μπορεί να αποτυπώνει τις πρακτικές, τις στρατηγικές και τις δεξιότητες ενός επιτυχημένου διαπραγματευτή.
Και όλα αυτά, αναλύονται και αναπτύσσονται σε ένα διαδραστικό πρόγραμμα εκπαίδευσης που βοηθά τους συμμετέχοντες να προετοιμάσουν και να σχεδιάσουν την κατάλληλη στρατηγική, να κατανοήσουν και να αναπτύξουν τις κατάλληλες συμπεριφορές που συντελούν στην επιτυχία στη διαπραγμάτευση.

  • 30 - 31/01 Αθήνα
  • 30 - 31/01 Θεσσαλονίκη
  • 25 - 26/02 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα....

j

Οικονομική Αξιολόγηση Πελατών / Προμηθευτών
Μέσα από αυτό το πρόγραμμα οι συμμετέχοντες μαθαίνουν να ερμηνεύουν τις οικονομικές καταστάσεις και να αξιολογούν τη βραχυπρόθεσμη ρευστότητα, την αποτελεσματικότητα της διαχείρισης, την αποδοτικότητα, τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα και τον πιστωτικό κίνδυνο της επιχείρησης με χρήση πολλαπλών πρακτικών παραδειγμάτων από τις πιο πρόσφατες οικονομικές καταστάσεις ελληνικών επιχειρήσεων & ασκήσεων εξοικείωσης.

  • 07 - 08/02 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα...

b

Αποτελεσματική Διαχείριση Απαιτήσεων
Το πρόγραμμα σκοπεύει στην ανάπτυξη κουλτούρας είσπραξης μέσα στον οργανισμό. Στόχος του είναι να βοηθήσει τον οργανισμό, στην τόνωση της ρευστότητάς του, μέσω της μείωσης των ημερών είσπραξης (βελτίωση του DSO), της ελαχιστοποίησης τυχόν επισφαλειών και όλα αυτά χωρίς να διαταραχθεί η σχέση με τον πελάτη.Και πώς επιτυγχάνεται αυτό; Υιοθετώντας τις κατάλληλες συμπεριφορές και τις βέλτιστες πρακτικές για Αποτελεσματική
Διαχείριση Απαιτήσεων.


Νέα Έκδοση: Kατάληλη και για όλους όσους έχουν παρακολουθήσει το πρόγραμμα τα έτη 2012-2016.

  • 28-29/01 Αθήνα
  • 14-15/02 Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα....

d